Töötervishoid ja -ohutus

Käsiraamatu uuendus

Vaimse tervise koolitaja Anneli Valdmann kirjutab peatükis 16.5.4. stressis, depressioonis või läbipõlenud töötaja teemal.

Kroonilise stressi, depressiooni ja läbipõlemise puhul korduvad langusperioodid ikka ja jälle. Sageli sõltumata välistest asjaoludest. Siis on tööandja suurim mure, kuidas oma hea töötaja korduvate ja kuid kestvate töölt eemalolemiste või vähese suutlikkuse perioodidega toime tulla. 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

  • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
  • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
  • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Töötervishoid ja -ohutus. Näidised ja kommentaarid
Märts 2017 täienduse kokkuvõte


1. Muudatused õigusaktides
Eelmise täienduse ilmumisest detsembris on toimunud mõned muudatused Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses. Muudatused puudutavad rasedate ja rinnaga toitvate naiste töötasu hüvitamise regulatsioone (TTOS § 10 lõiked 7 ja 8).
2. Uued kommentaarid
Kontoritööde töötervishoiu ja tööohutuse osas jätkame tööruumide ja töökohtade valgustuse teemaga. Lisaks täiendasime arvutiga töötamise peatükki uue kommentaariga, mis käsitleb sülearvutiga töötamist. Eri valdkondade töötervishoiu ja tööohutuse peatüki all käsitleme täiesti uue aspektina öötööga seotud terviseohte. Olemasolevatest peatükkidest kaasajastasime seekord reisimeditsiini peatükki.


Uute täiendustena soovime teile pakkude järge erinevate puudeliikidega inimeste töötamisele. Selles osas aitavad meid endiselt Eesti Puuetega Inimeste Koja allorganisatsioonid. Lisaks on järge ootamas autojuhtide uneapnoed käsitlev kommentaar. Endiselt aga püüame hoida silma peal kõikidel juba kirjutatud kommentaaridel, et pakkuda ajakohast infot töökeskkonna erinevatest aspektide kohta.


Head lugemist!

Argo Soon

Käsiraamatu peatoimetaja

Käsiraamatu uuendus

Käsiraamatu uues peatükis 16.7. kirjutab unemeditsiini ekspert Erve Sõõru öötööga seotud terviseohtudest.

Öötööajaga ning vahetustega tööajaga töötajatel on une ja ärkveloleku rütmi reguleeriv neurohormonaalne rütm nihkes. Sageli väheneb neil inimestel sügava une osakaal, mistõttu tekib ja kumuleerub väsimus. 

Unehäired ja vähesest magamisest tulenev väsimus ei ole mitte ainult liiklus- ja tööõnnetuste sage põhjus, vaid rikub tervikuna organismi tasakaalu ja soodustab paljude nüüdisajal levinud tervisehäirete, nagu ülekaal, suhkruhaigus, südame isheemiatõbi, kõrgvererõhktõbi kujunemist. Kui vahetustega töö on kestnud aastaid ja inimene tunneb, et ta ei puhka enam nii hästi välja kui varem, on see märguanne, et organism ei suuda enam ebaregulaarse puhkamise ajaga toime tulla.

 

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

  • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
  • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
  • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Käsiraamatu uues täienduses kirjutab Argo Soon peatükis 13.5.1. sülearvutiga töötamise plussidest ja miinustest. Sülearvuti soetamisel seisame dilemma ees – tahaksime hästi suure ekraaniga, kuid võimalikult kerget seadet. Need parameetrid on paraku vastuolus. Tuleb läbi mõelda, mis on töö tegelik sisu ja otsustada siis ekraani suuruse üle. Sülearvuti on väga tänuväärne töövahend, kuid temaga töötamisel on omad ohud ja nende vältimiseks tuleb piirata kas tööaega või kasutada lisaseadmeid.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

  • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
  • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
  • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Veebiuudis

Nüüdsest saate peatükke, mille lugemine teil ehk pooleli jäi või mida sagedamini vaja läheb, lemmikuks märkida. Seda saab teha, klõpsates avatud peatüki kohal oleval ribal Lemmikute ikoonil:

Lemmikuid saab kätte Lemmikute kaustast, mille saate avada vasakult menüüst, klõpsates tähekesel:

Lemmikute kaustas saate peatükke endale sobivasse järjekorda seada, lohistades neid hiirega peatüki ees asuvast ristikesest. Samuti saab lemmikuid kaustast kustutada. Pärast muudatuste tegemist klõpsake nupul Salvesta.

 

Käsiraamatu uuendus

Käsiraamatu uues peatükis 16.4.4. kirjutab Argo Soon valgustuse põhinõuetest kontoriruumides. Enamasti projekteeritakse valgustus tühja ruumi ja hilisem mööbli paigutus ei pruugi valgusallikate asukohaga arvestada. Hea on, kui tööruum oleks n-ö dünaamiline – seal on lihtne laevalgusteid ümber paigutada ja töökohti liigutada. 

Kehv valgustus – nii nõrk kui ka pindadelt peegelduv – võib põhjustada kaela- ja seljavalusid, sest töötaja püüab objekti kehva nähtavust parendada kehaasendi muutmisega, nihutades end lähemale või vaadeldes objekti mingi nurga alt, kust vaadates peegeldus nii väga ei sega. See asjaolu on oluline just kuvariga töökohtadel, sest kuvariekraanilt kipub valgus pahatihti peegeldama. Pole harvad juhud, kui kuvari asendi asemel muudavad töötajad oma keha – eeskätt pea ja kaela – asendit.

Kehvast valgustusest tulenevad kaebused võivad olla silmade väsimine, üldine väsimine, aga ka peavalu; viimane tuleneb peamiselt silmade pingutusest. Kehvades valgustusoludes väsib inimene rutem, tema liigutuste täpsus väheneb ja vigade hulk suureneb; kokkuvõttes väheneb tootlikkus.