Töösuhete käsiraamat

Pirkko-Liis Harkmaa
Advokaadibüroo COBALT (endine LAWIN) vandeadvokaat, „Töösuhete käsiraamatu” peatoimetaja

Hariduskäik
1998 Georgia Ülikooli õigusteaduskond (USA), õigusteadus, LLM
1997 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, õigusteadus, BA

Ametialane karjäär
alates 1998 advokaadibüroo COBALT (endine LAWIN)
2003–2004 Euroopa Liidu komisjon

Tegevusvaldkonnad on rahvusvaheline ja riigisisene tööõigus, esindanud Eesti juhtivettevõtteid töövaidluskomisjonides ja kohtutes. Avaldanud tööõigusalaseid publikatsioone. Valitud 2008. aasta mais Euroopa Tööõiguse Advokaatide Assotsiatsiooni juhatuse liikmeks.

Triinu Hiob
Advokaadibüroo Njord vandeadvokaat, „Töösuhete käsiraamatu” peatoimetaja 18.–38. lisani

Hariduskäik
2001 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, õigusteadus, BA
2010 Tartu Ülikooli õigusteaduste magistrikraad

Ametialane karjäär
alates 2015 advokaadibüroo Njord
2003–2015 advokaadibüroo COBALT (endine LAWIN)
2001–2002 Salva Kindlustuse AS
2000–2001 Tartu linna eluruumide haldamise asutus

Tegevusvaldkonnad on rahvusvaheline ja riigisisene tööõigus, esindanud äriühinguid ja eraisikuid Tööinspektsioonis ning töövaidluste lahendamisel töövaidluskomisjonides ja kohtutes. Avaldanud tööõigusalaseid artikleid ning olnud nõustajaks mitmete rahvusvaheliste uurimistööde koostamisel.

Liina Naaber-Kivisoo
„Töösuhete käsiraamatu” peatoimetaja 11.–17. lisani

Hariduskäik
2003 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, õigusteadus, BA

Ametialane karjäär
2004–2015 advokaadibüroo COBALT (endine LAWIN) vandeadvokaat
2003–2004 advokaadibüroo Concordia

Tegevusvaldkonnad: rahvusvaheline ja siseriiklik tööõigus, esindanud Eesti suurettevõtteid kollektiivlepinguid puudutavates vaidlustes töövaidluskomisjonides ja kohtutes. Olnud nõustajaks mitmete rahvusvaheliste tööõigusalaste uurimustööde koostamisel, korraldanud koolitusi ja seminare.