Tööõigus. Näidised ja kommentaarid

Toomas Taube
peatoimetaja

Toomas Taube on advokaadibüroo Derling vandeadvokaat ja partner.

Toomas Taube on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1995. aastal. 1996. aastal omandas ta LL.M. kraadi The College of William and Mary, VA. USA-s. Aastatel 1996–2016 töötas ta vandeadvokaadina advokaadibüroos Tark Grunte Sutkiene, alates 2002. aastast oli ta advokaadibüroo partner. Alates 2016. aastast on Toomas Taube advokaadibüroo Derling vandeadvokaat ja partner.

Toomas Taube on äriõiguse praktikagrupi juht. Tema põhi­tegevusvaldkonnad on ühingu- ja äriõigus, tööõigus, vaidluste lahendamine ning kaubamärgid ja intellektuaalomand.

Piret Luiga
Piret Luiga koostas käsiraamatu 8. ja 9. ptk kommentaarid.

Piret Luiga töötas advokaadibüroos Tark Grunte Sutkiene aastatel 2002–2013.

Piret Luiga on lõpetanud Õigusinstituudi 2001. aastal ja omandanud LL.M. kraadi Londoni Ülikoolis 2007. aastal. 

Piret Luiga kuulus äriõiguse praktikagruppi ja tema tegevusvaldkonnad on ühingu- ja äriõigus, ehitus ja kinnisvara, tööõigus, intellektuaalomand, IT ja side.

Andres Siigur
Andres Siigur koostas käsiraamatu 2. ptk kommentaarid.

Andres Siigur on advokaadibüroo Derling vandeadvokaat ja partner.

Andres Siigur on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 2005. aastal ja tegutsenud advokaadina 2006. aastast, mil ta liitus Tark Grunte Sutkienega. Alates 2016. aastast on Andres Siigur advokaadibüroo Derling vandeadvokaat ja partner.

Andres Siigur kuulub finantsõiguse praktikagruppi, tema peamised tegevusvaldkonnad on pangandus ja finantseerimine, väärtpaberituruõigus ning ühingu- ja äriõigus.

Alo Noormets
Alo Noormets koostas käsiraamatu 6. ptk kommentaarid ning on 2., 7., 8. ja 9. ptk kommentaaride kaasautor.

Alo Noormets on advokaadibüroo Derling vandeadvokaat.

Alo Noormets on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 2003. aastal ning tegutsenud 2006. aastast saadik advokaadina. Advokaadibürooga Tark Grunte Sutkiene liitus ta aastal 2008. Alates 2016. aastast on Alo Noormets advokaadibüroo Derling vandeadvokaat.

Alo Noormetsa tegevusvaldkonnad on ühingu- ja äriõigus ning vaidluste lahendamine. Kliente nõustab ta advokaadibüroo Derling Tartu kontoris.

Gea Lepik
Gea Lepik koostas käsiraamatu 11. ptk kommentaarid ning on 13. ptk kommentaaride kaasautor.

Gea Lepik on advokaadibüroo Derling advokaat.

Gea Lepik on omandanud B.A. kraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 2011. aastal ning tal on käsil magistriõpingud Tartu Ülikoolis õigusteaduse ja ärijuhtimise erialadel. Gea Lepik töötab advokaadibüroo Derling Tartu kontoris.

Kärt Karus
Kärt Karus on 1. ja 10. ptk kommentaaride kaasautor.

Kärt Karus on advokaadibüroo Derling jurist.

Kärt Karus omandas B.A. kraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 2013. aastal ning LL.M kraadi Lundi Ülikoolis aastal 2015. Ta on täiendanud ennast Viini Ülikoolis. Kärt Karuse peamised tegevusvaldkonnad on Euroopa Liidu- ja konkurentsiõigus.

Aidi Kallavus
Aidi Kallavus koostas käsiraamatu 12. ptk kommentaarid.

Aidi Kallavus töötas advokaadibüroos Tark Grunte Sutkiene aastatel 2011–2015. Eelnevalt on Aidi Kallavus alates 2004. aastast töötanud KPMG Baltics maksunõustajana ja enne seda ligi neli aastat Eesti Maksumaksjate Liidus juristina. Ta on abistanud paljusid ettevõtteid maksusäästlike lahenduste leidmisel, osalenud sadadel maksualastel koolitustel lektorina ning avaldanud palju artikleid nii Eesti kui ka rahvusvahelise maksustamise teemadel. Samuti on Aidi Kallavus mitmete maksualaste väljaannete kaasautor.

Helena Rahi-Toomla
Helena Rahi-Toomla on 8. ja 13. ptk kommentaaride kaasautor.

Helena Rahi-Toomla töötas advokaadibüroos Tark Grunte Sutkiene aastatel 2012–2014.

Helena Rahi-Toomla omandas BA kraadi Tartu Ülikooli õigus­teaduskonnas 2010. aastal ja MA kraadi 2013. aastal. Ta on täiendanud ennast Pariisis ülikoolis Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Jaanika Ots
Jaanika Ots on 1. ja 4.–5. ptk kommentaaride kaasautor.

Jaanika Ots töötas advokaadibüroos Tark Grunte Sutkiene juristina aastal 2012.

Jaanika Ots omandas 2010. aastal MA kraadi Tartu Ülikooli õigus­teaduskonnas, BA kraad on Jaanikal inglise keele ja kirjanduse erialal. Aastatel 2010–2012 töötas ta finantsinspektsioonis juris­tina ning aastatel 1996–2009 advokaadibüroos Tark Grunte Sutkiene tõlgina.

Risto Hübner
Risto Hübner on 1. ja 7. ptk kommentaaride kaasautor.

Risto Hübner töötas advokaadibüroos Tark Grunte Sutkiene aastatel 2006–2011, tegutsedes advokaadina aastast 2007 ja vandeadvokaadina aastast 2011. Pärast seda asus ta juristina tööle AS-s Webmedia Group (uue nimega Nortal AS). Risto Hübner on lõpetanud Concordia Rahvusvahelise Ülikooli õigusteaduskonna 2001. aastal (cum laude), omandanud LL.M. kraadi Stockholmi Ülikoolis (cum laude) ning täiendanud ennast Eesti Diplomaatide Koolis.

Kerstin Pilt
Kerstin Pilt oli 2009. aasta lõpuni 3. ja 4. ptk kommentaaride kaasautor.

Kerstin Pilt töötas advokaadibüroos Tark Grunte Sutkiene aastatel 2008–2009. Pärast seda asus ta tööle Nordea Pank Eesti peajuristina.

Kerstin Pilt on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1996. aastal, omandanud LL.M. kraadi Kesk-Euroopa Ülikoolist 1997. aastal ning omandab doktorikraadi Kesk-Euroopa Ülikoolis. Kerstin Pilt on töötanud Finantsinspektsioonis, samuti on ta olnud lektor Concordia Rahvusvahelises Ülikoolis.

Kaia Läänemets
Kaia Läänemets oli 2010. aasta lõpuni 1. ja 3.–5. ptk kommentaaride kaasautor.

Kaia Läänemets töötas advokaadibüroos Tark Grunte Sutkiene aastatel 2008–2010.

Kaia Läänemets on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 2006. aastal ning omandanud samas M.A. kraadi aastal 2008.

Andreas Veeret
Andreas Veeret oli 2011. aasta lõpuni 10. ptk kommentaaride kaasautor.

Andreas Veeret töötas advokaadibüroos Tark Grunte Sutkiene aastatel 2007–2011, seejärel asus tööle advokaadibüroosse Nordeus.

Andreas Veeret omandas LL.M. kraadi Tartu Ülikoolis 2009. aastal.

Tauno Tark
Tauno Tark on 1. ja 3. ptk kaasautor.

Tauno Tark on advokaadibüroo TARK vandeadvokaat.
Tauno Tark omandas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna B.A. kraadi 2010. aastal ning M.A. kraadi 2012. aastal.
Tauno Tark kuulub advokaadibüroo TARK kohtuvaidluste praktikagruppi, tema peamised tegevusvaldkonnad on vaidluste lahendamine, tööõigus, ametialased kuriteod ning maksejõuetusmenetlus.