Raamatupidamise käsiraamat

BDO Eesti kuulub maailma suuruselt viiendasse audiitoräriühingute ja konsultatsiooniettevõtete ketti BDO. Eestis pakub BDO audiitorteenuseid, raamatupidamis-, palgaarvestus- ja äritugiteenuseid ning nõustamis- ja koolitusteenuseid. BDO on abiline nõudlikule ja ambitsioonikale kliendile, kes vajab oma põhitegevusele professionaalset ja paindlikku toetust. BDO eripära on isiklik ja lähedane suhe kliendiga. BDO spetsialistid koostavad käsiraamatut alates 2002. aastast.

Egle Vainula
käsiraamatu peatoimetaja, BDO Eesti partner ja raamatupidamisteenuste juht, vandeaudiitor

Raamatupidamisega tegelenud 15 aastat, vandeaudiitor aastast 2012. BDO Eestis 2009. aastast, 2012. aastast juhib raamatupidamise osakonda. Õppinud majanduse ja rahanduse eriala Tallinna majanduskoolis ning lõpetanud majandusarvestuse diplomiõppe Tallinna tehnikaülikooli Tallinna kolledžis. Eesti raamatupidajate kogu kutsekomisjoni liige.
CV ja kontaktandmed

Sulev Luiga
BDO Eesti juhtiv partner, vandeaudiitor

Magistrikraad (cum laude) 2008. aastal EBS-ist rahvusvahelise ärijuhtimise erialal, täiendanud end Paris Graduate School of Managementis (FRA) turunduse alal. BDO Eesti AS-i juhtiv partner ja tegevjuht alates 2010. aastast, varasem töökogemus juhatuse liikme ja finantsjuhina AS-is Nordecon International, AS-is Arco Vara, audiitorkogus ja AS-is KPMG Estonia. Tunnustatud lektor, kelle loenguid saab kuulata EBS-i juhtimiskoolituse keskuse arenguprogrammis „Finantsidest mittefinantsistidele“.
CV ja kontaktandmed

Sven Siling
BDO Eesti partner ja audiitorteenuste juht, vandeaudiitor

Eesti mitme suur- ja väikeettevõtte juhtivaudiitor enam kui 15 aastat. Koolitusprojektide koostaja ja lektor teemadel kontserniarvestus, raamatupidamislikud hinnangud ja nende kajastamine, raamatupidamise aastaaruande koostamine, Raamatupidamise Toimkonna muudetud juhendid (RTJ-d) ja rahvusvahelised auditeerimise standardid jms. Eesti audiitorkogu juhatuse, audiitorkogu metodoloogiakomisjoni ja raamatupidajate kogu nõukoja liige.
CV ja kontaktandmed

 

Laile Kaasik
BDO Eesti partner, vandeaudiitor

Liitus BDO-ga aastal 2012. Vandeaudiitor 2002. aastast, avaliku sektori vandeaudiitor 2013. aastast. Aastatel 1996–2011 töötas juhtivaudiitorina PricewaterhouseCoopersis. Tunnustatud kui finantsspetsialist, kes tunneb põhjalikult rahvusvahelise finantsarvestuse ja -aruandluse eripära ning arvestusstandardite tõlgendusi ja käsitlusi. Jaganud oma teadmisi nii ärisektori kui ka avaliku sektori majandusüksustele. Koolituste ja audiitorite kutsekomisjoni kaudu osaleb aktiivselt kutsetegevusega seotud inimeste arendamisel.
CV ja kontaktandmed

Urmas Võimre
BDO Eesti partner ja maksu- ja äriõiguse teenuste juht

Lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli rahvamajanduse eriala, omandab haridust Tartu ülikooli õigusinstituudi õiguse erialal. Aastatel 2004–2007 maksu- ja tolliameti maksude tagastamise talituse juhataja ja jurist. Riiklikult tunnustatud ekspert finantsekspertiisi valdkonnas. 
CV ja kontaktandmed

Helen Aariste
BDO Eesti AS raamatupidamise konsultant

Kogemustega raamatupidaja, kes on sel alal tegutsenud üle viieteistkümne aasta. Magistrikraad ärirahanduse ja arvestuse erialal Tallinna tehnikaülikoolist. 
CV ja kontaktandmed

Liina Oolup
BDO Eesti audiitor

Liitus BDO-ga 2012. aastal, varem töötas raamatupidajana. Õppinud rahvusvahelist ärijuhtimist EBS-is ja Frankfurt School of Finance & Management koolis Saksamaal. 
CV ja kontaktandmed

Mai Ever
BDO Eesti vandeaudiitor, avaliku sektori vandeaudiitor

Pikaajaline kogemus valdkonnas, BDO Eesti asutajaliige ja partner aastatel 1985–2014. Aastatel 2003–2012 Eesti raamatupidajate kogu nõukoja liige. 
CV ja kontaktandmed

Margit Viks
BDO Eesti vandeaudiitor, avaliku sektori vandeaudiitor

Liitus BDO-ga 2012. aastal, enne seda töötas pikalt teises rahvusvahelises audiitorbüroos. Õppinud Tartu ülikoolis ettevõttemajandust. 
CV ja kontaktandmed

Ree Teinberg
BDO Eesti vandeaudiitor

Magistrikraad Tallinna tehnikaülikoolist ärijuhtimises. Kümme aastat kogemust audiitorina, vandeaudiitor 2014. aastast.
CV ja kontaktandmed

Ave Rego
BDO Eesti maksunõustaja

Maksunõustaja varasema kogemusega maksu- ja tolliametist. Lõpetanud cum laude sisekaitseakadeemia maksunduse ja tolli eriala, Tallinna tehnikaülikooli magistrikraad õigusteaduses.
CV ja kontaktandmed

Anna-Mari Oomer
BDO Eesti riskinõustamisteenuste juht

Omab rahvusvahelist avaliku sektori siseaudiitori sertifikaati (CGAP), kuulub Eesti siseaudiitorite ühingusse ja rahvusvahelisse audiitorite ühingusse. Töötanud enne BDO-d teises rahvusvahelises audiitorettevõttes siseauditi ja riskijuhtimise nõustajana ja olnud siseaudiitor siseministeeriumis.
CV ja kontaktandmed

Maris Männik-Gaite Cruz
BDO Eesti raamatupidamise konsultant

Kogemustega raamatupidaja, tegutsenud sel alal üle kümne aasta.  Õppinud Tallinna majanduskoolis, täiendanud end juriidilise nõustamise ja personalijuhtimise valdkonnas Hispaanias, EUDE Business Schoolis.
CV ja kontaktandmed

Külli Rosenberg
BDO Eesti finantsjuht

Kogemustega raamatupidaja, kelle on väga head teadmised ja kogemus IT valdkonnast. Õppinud Mainori kõrgkoolis IT-süsteemide administreerimist ja Tallinna majandus­koolis raamatupidamist. Sooritanud raamatu­pidaja 5. taseme kutseeksami.
CV ja kontaktandmed

Karel Villak
BDO Eesti vandeaudiitor

Kogemustega audiitor, avaliku sektori vandeaudiitori kutsetunnistus aastast 2015.
CV ja kontaktandmed

Veiko Kompus
BDO Eesti audiitor

Õppinud Lääne-Viru rakenduskõrgkoolis majandusarvestust, BDO Eestis alates 2015. aastast.
CV ja kontaktandmed