Personalijuhtimise käsiraamat

Sirli Spelman

Sirli on personalijuhtimise käsiraamatu peatoimetaja alates 2013. aasta suvest. Praegu töötab ta personalijuhina ettevõttes Icefire OÜ. Aastail 2012–2016 töötas Sirli Talentor Estonias, kus ta alustas personaliotsinguspetsialistina (researcher), kuid aastate jooksul omandas kogemusi erinevate personaliotsingute läbiviimisel, töötades lõpuks personaliotsingu konsultandina ja vastutades mitmesuguste värbamisprojektide õnnestumise eest. Enne Talentor Estoniaga liitumist töötas Sirli uuringukonsultandi-konsultatsiooniassistendina koolitus- ja arendusettevõttes SELF II. 

Sirlil on magistrikraad sotsioloogias Tartu ülikoolist ja praegu õpib Tallinna majanduskoolis personalispetsialisti erialal. 

Külliki Bode

Külliki Bode on Eesti Töötukassa teenuste osakonna peaspetsialist, kes koordineerib tööandjate nõustamise ja teavitamise teenust. Varasemad töökogemused on seotud erivajadustega inimeste organisatsioonidega ja ka praegu on Külliki ühe puudespetsiifilise organisatsiooni tegevjuht. Küllikil on magistrikraad andragoogikas Tallinna Ülikoolist.

Jevgeni Bugakin

Jevgeni Bugakin on töötukassa töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakonna peaspetsialist, kelle töövaldkond on tööalane rehabilitatsioon ja kogemusnõustamine. Varem töötas Jevgeni rehabilitatsioonispetsilistina Sihtasutuses Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus. Jevgenil on magistrikraad sotsiaaltöös Tartu Ülikoolist.

Janeli Palits

Janeli Palits on Eesti Töötukassa töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakonnas töötanud veidi üle aasta. Enne töötukassa meeskonnaga liitumist töötas ta iga päev puuetega lastega ja oli tugiisik, toetades laste arengut enne kooliasumist. Samuti on ta viimased neli aastat õpetanud lastele võrkpalli.

Kristel Ainsalu

Kristel Ainsalu töötab ta töötukassas juhtivkarjäärinõustajana, nõustades töö- ja karjäärialastel teemadel peamiselt töötavaid inimesi. Ta on personalivaldkonnas töötanud 1996. Aastast ja olnud personalispetsialist AS-is Kalev ning personalijuht Sisekaitseakadeemias ja LHV Pangas. Lisaks on Kristel on mitmekesisuse nõustaja Eesti Inimõiguste Keskuse juures ja vabal ajal peab töö- ja karjääriteemalist blogi eneseteostus.wordpress.com. Kristelil on organisatsioonikäitumise magistrikraad Tallinna Ülikoolist.

Aile Rahel Ausna

Aile Rahel Ausna on Eesti Töötukassa töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakonnas teenusejuht 2014. aasta suvest. Tema tegevusvaldkonda kuuluvad tööruumide ja -vahendite kohandamise, töötamiseks vajaliku abivahendi tasuta kasutada andmise, tööintervjuul abistamise ning tugiisikuga töötamise teenused. Suur osa tema varasemast töisest tegevusest on samuti olnud seotud puudega inimestega. Enne Eesti Töötukassa töötajaskonnaga liitumist töötas Rahel Sotsiaalministeeriumis puuetega inimeste õiguste nõunikuna. Tal on magistrikraad sotsiaaltöö erialal Tartu Ülikoolist.

Monika Aasa

Monika Aasa töötab Eesti Töötukassas töövõime hindamise juhina 2014. aasta sügisest. Töötukassas oli tema esmaülesandeks aidata kaasa Eesti viimaste aegade suurima reformi, töövõimereformi, rakendamisele ning praegu on tema igapäevatöö tagada töövõime hindamise läbiviimine. Enne Eesti Töötukassaga liitumist töötas Monika sotsiaal-haridus-ja tervishoiuvaldkonna osakonnajuhina Jõgeva maavalitsuses. Monikal on magistrikraad sotsiaaltöös Tallinna Ülikoolist.

Margit Paulus

Margit Paulus töötab Töötukassas ennetavate meetmete nõunikuna. Ta on osalenud töötajatele ja tööandjatele mõeldud töötust ennetavate meetmete väljatöötamises ja aitab valmistada ette nende rakendamist. Varem on Margit töötanud Rahandusministeeriumis analüütikuna ja Riigikontrollis hariduse valdkonna tulemusaudiitorina. Margitil on majandusteaduse magistrikraad Tartu Ülikoolist. 

Kati Kadakas

Kati Kadakas on töötanud Eesti Töötukassas erinevatel ametikohtadel rohkem kui viis aastal. Ta alustas töövahenduskonsultandina ja abistas tööotsijaid tööotsingutel. 2015. aasta septembrist töötab tööandjate teenuste peaspetsialistina, vastutades proovitöö, töövahenduse ja tööpraktika teenuse eest.

Margita Tuulik

Callisto Group OÜ partner ja koolitaja

Margita on suure südamega inimene, kes usub, et inimesed teevad oma tööd paremini, kui nad asjadest aru saavad.

Ta aitab luua usalduslikku suhet ettevõtte töötajate vahel, et töötajatest saaksid ühise eesmärgi nimel tegutsevad kolleegid.
Margita suhtub sisekommunikatsiooni kirega ja teab, et sisekommunikatsioon on igasuguse organisatsioonisuhtluse nurgakivi.
Margitast on kasu nii sisekommunikatsiooni strateegia ja süsteemi loomisel, uute kommunikatsioonikanalite ülesehitamisel, igapäevasel sisuloomel kui ka sisesuhtluse analüüsil. Tal on 15-aastane kommunikatsioonialane töökogemus, olles selles vallas töötanud Hiiu maavalitsuses, justiitsministeeriumis, rahandusministeerium, Eesti Energias.

Kaire Piirsalu-Kivihall

Novicent, partner

Kaire on 17 aastat töötanud reklaami ja turunduse vallas, valdavalt edukate rahvusvaheliste ettevõtetega nagu näiteks P&G, Masterfoods, Nokia, PwC, Santa Maria, Electrolux jne. Viimased aastad on ta täiendanud ennast inimressursijuhtimise ja seni ainsana Eestis ka tööheaolu juhtimise vallas. See võimaldab tal mõista tööandjabrändi loomist nii inimressursi juhtimise kui ka turundusliku tegevuse vaatenurgast. Tugevat ja kestvat tööandjabrändi ei saa üles ehitada vaid turunduslikele võtetele tuginedes, küll aga saab nende abil oma tugevusi paremini kommunikeerida ning seeläbi saavutada konkurentide ees edumaa parimate töötajate värbamisel.

Marit Antik

Talentor Estonia, partner ja juhtivkonsultant

Marit Antik on tegelenud personalitööga üle 20 aasta. 2004. aastast on ta enda asutatud personaliotsingu- ja personalitöö teenust pakkuva ettevõtte Talentor Estonia partner ja juhtivkonsultant. Personaliotsingul on ettevõte suunatud peamiselt spetsialistide ja juhtide leidmisele siht-, avaliku- ja andmebaasiotsingu teel. Talentor on esindatud 20 riigis ning eristub konkurentidest innovaatiliste lahenduste poolest – videointervjuud ja Internetipõhine kandidaatide esitlemissüsteem. Varem töötas Marit personalijuhina Raepangas/Eesti Forekspangas, Kaupmees&KO-s ning Elisa Eestis. 2000. aastal omandas ta kõrgema hariduse rahvusvahelise ärikorralduse personalijuhtimise õppesuunal Tallinna Tehnikaülikoolis (end. Audentese Ülikool).

Katre Vallner

Eesti Rahvusringhääling, personalispetsialist

Katre on personalitööd teinud alates 1999. aastast, alustades SEBE AS-is personalijuhina ja 2006-2013 töötas ta Talentoris personalikonsultant-juristina. 2013. aasta augustist töötab Katre Eesti Rahvusringhäälingus personalispetsialistina. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna 1998. aastal ja 2009. aasta kevadel omandas ta samas koolis magistrikraadi õigusteaduskonnas.

Kadri Seeder

Kadri Seeder on hariduselt sotsioloog (MA) ja tegeleb igapäevaselt töövaldkonna aktuaalsete teemade analüüsimisega, samuti tööandjate ja töötajate koolitamise ning nõustamisega. Kadri juhib Palgainfo Agentuuri (OÜ Tark tööandja), mis viib kaks korda aastas läbi suuremahulisi tööturu- ja palgauuringuid ning pakub nende põhjal töötasude turuvõrdlust ning töötajate rahulolu ja pühendumise võrdlevaid uuringuid. Varem (2004-2013) on Kadri töötanud vabakutselise töövaldkonna projektijuhina, sh tegelenud paindliku töökorralduse ja riskirühmade tööturule toomisega. Enne seda töötas Kadri Eesti Tööandjate Keskliidus kommunikatsioonijuhina, Eesti Õliühingus sekretär-raamatupidajana ning kütusefirmas EK personalijuhi abina.

Liina Lilleniit

AS Äripäev, seminaride projektijuht

Taimi Elenurm

tööpsühholoog, EEK Mainor ja TTÜ lektor

Maksim Greinoman

Advokaadibüroo Greinoman & Co, vandeadvokaat

Mare Pohla-Tiisler

personalidirektor, HKScan Baltics

Maarika Adli

personalijuht, HKScan Estonia

Inga Möllits

FCR Media personalijuht

Kristiina Palm

Eesti Töötukassa, personalijuht-tööandjatega koostöö nõunik

Ene Olle

PARE tegevjuht, ajakirja Personali Praktik peatoimetaja

Sirle Kalma

advokaadibüroo Greinoman & Co, advokaat

Mait Raava

OÜ Pro Konsultatsioonid juhatuse liige, juhtimiskonsultant

Helen Altküla

Grant Thorton Rimess OÜ, õigusnõustaja

Peeter Kodar

Santa Maria ASi personalidirektor, jurist

Pille Room

arvato services Estonia OÜ, personalijuht

Illimar Pärnamägi

Justiitsministeerium, õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse juhataja

Iren Raado

arvato services Estonia OÜ, Microsofti projektide kvaliteedi- ja koolitusjuht

Ebe Sarapuu

Justiitsministeerium, õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse juhataja

Kärt Salumaa

Kärt Salumaa on justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik. Ta on lõpetanud Tartu ülikoolis õigusteaduse magistriõppe ja magistriõpingute jooksul õppinud vahetusüliõpilasena Genti Ülikooli õigusteaduskonnas Belgias. Alates 2016. a sügisest doktorant Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudis.

Kaire Saarep

Kaire töötab tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalitluse nõustamisjuristina. Lisaks peab ta blogi tööõiguse teemal, millest leiab nõuandeid, vastuseid ja näpunäiteid, kuidas peaks töösuhetes käituma. Kaire toob oma blogis näiteid erinevatest kohtulahenditest ja olukordadest töökohal nii töötaja kui ka tööandja silmade läbi.
Peale töötamise ja blogimise õpib Kaire Tallinna Tehnikaülikoolis personalitöö ja -arenduse magistriõppes.