Logistika ja ekspordi käsiraamat

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Äripäeva “Logistika ja ekspordi käsiraamatu” 56. täienduse kokkuvõte

Austatud lugejad!

Oleme lisanud käsiraamatule täiesti uue peatüki „Väliskaubanduse olemus ja tugistruktuurid“. Peatükis kirjutame väliskaubanduse trendidest ning Eesti ekspordist ja impordist, samuti on edaspidi plaanis analüüsida erinevate tootegruppide kaupa võimalusi ja arenguid.

Käesolevas lisas on toodud välja Eesti väliskaubanduse hetkeseis ja lugeja soovidele vastu tulles pööratud konkreetsemalt tähelepanu eksportivatele ettevõtjatele suunatud toetusmeetmetele. Iga arengule suunatud ettevõtja leiab kindlasti enda jaoks midagi kasulikku.

Seekordses täienduses olen koostanud praktiliste näidistena nii eesti- kui ka ingliskeelse konfidentsiaalsuslepingu (ingliskeelne leping on kättesaadav veebis). Confidentiality agreement on väliskaubanduses sageli kasutatav, kui on tegemist pikaajalise koostöö või suuremahulisema projektiga. See sõlmitakse kaubanduspartnerite läbirääkimiste faasis või ka pärast koostöölepingu sõlmimist. Lepingud on mõeldud kasutamiseks kaubaomaniku (sh edasimüüja) ja logistikateenuse pakkuja või transpordiettevõtte vahel või ka ostu-müügipartnerite vahel ärisaladuste hoidmise ja ühtmoodi mõistmise eesmärgil.

 

Lugupidamisega

Kairi Kärner

käsiraamatu peatoimetaja

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
 • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Lisasime peatükki 7 konfidentsiaalsuslepingu, millega pooled kinnitavad, et tagavad ja hoiavad partneri ja tema klientide ärisaladusi. Konfidentsiaalsusleping eeldab, et teenuseosutaja ja klient sõlmivad kaubandustegevuse põhilepingu (ost-müük, ekspedeerimine vms). Mida suuremahulisemad ja kõrgema riskiastmega on tehingud, seda enam konfidentsiaalsuslepingut kasutatakse. Konfidentsiaalsuslepingut kasutatakse eelkõige pikemaajalise koostöö korral.

Veebiuudis

Nüüdsest saate peatükke, mille lugemine teil ehk pooleli jäi või mida sagedamini vaja läheb, lemmikuks märkida. Seda saab teha, klõpsates avatud peatüki kohal oleval ribal Lemmikute ikoonil:

Lemmikuid saab kätte Lemmikute kaustast, mille saate avada vasakult menüüst, klõpsates tähekesel:

Lemmikute kaustas saate peatükke endale sobivasse järjekorda seada, lohistades neid hiirega peatüki ees asuvast ristikesest. Samuti saab lemmikuid kaustast kustutada. Pärast muudatuste tegemist klõpsake nupul Salvesta.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

 • Investeerimisfondide seaduse muudatused teevad Eesti fondituru investorite ja fonditeenuse pakkujate jaoks atraktiivsemaks
 • Mikro- ja väikeettevõtete majandusaasta aruannete koostamine muutub lihtsamaks
 • Välismaalaste Eestis töötamise piirangud muutuvad lihtsamaks
 • Riigikohus selgitas äriühingu osaluse kui pankrotivara valitsemise küsimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Eksporditoetusi maksab PRIA põllumajandustoodete eksportimiseks Euroopa Liidust välja. Eksporditoetuste maksmine võimaldab müüa Euroopa Liidu siseturutooteid maailmaturul soodsama hinnaga.

 

Peatükist 2.2.2 saate teavet selle kohta:

 • mis on eksporditoetuste maksmise eeldus;
 • millal ei ole litsentsi vaja;
 • mis toodetele saab eksporditoetust taotleda;
 • mis on toetuse sertifikaat ja millal seda kasutatakse;
 • millal ei ole toetuse sertifikaati vaja;
 • mille järgi makstakse eksporditoetust;
 • kui palju toetust saab taotleda väikeste eksportijate reservist.

 

 

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembri Õigusuudiste teemad

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär tõuseb 40 000 eurole
 • Käibemaksupettuste vähendamiseks metallisektoris täiendatakse pöördmaksustamise regulatsiooni 
 • Euroopa Liidu liikmesriikide asutused hakkavad vastastikku tunnustama digiallkirju ja elektroonset identiteeti
 • Riigikohus: kahju hüvitamise nõude leppetrahviga kaetuks lugemisel peab kontrollima, kas leppetrahvi ja kahju hüvitamise eesmärk on kompenseerida sama kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Eesti ettevõtete ekspordiprobleemide uuringust on selgunud, et ettevõtted peavad oma suurimaks konkurentsieeliseks kiirust, toodete kvaliteeti ja paindlikkust, mis sageli tuleneb ettevõtete väiksusest ja vähesest automatiseeritusest. Eesti ettevõtete probleemid aga on napid turundusoskused, nõrk kontaktivõrgustik välisturgudel, vähene arendustöö ja puudulik pikaajaline planeerimine, ka vähesed teadmised välisturgudest ning toodete ja teenuste intellektuaalomandi ebapiisav kaitstus. Eesti ettevõtete rahvusvahelistumine ehk koostöö välisfirmadega on nõrk.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi suurimaid institutsioone, mis pakub ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ning koolitusi. EAS toetab ekspordivõimeliste ja suuremat lisandväärtust loovate ettevõtete arengut, mille kaugem eesmärk on aidata kaasa Eesti kujunemisele üheks konkurentsivõimelisemaks riigiks maailmas.

Selleks aitab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) alustada ja laiendada eksporti, arendada tooteid, teenuseid ja ärimudeleid ning leida uusi koostööpartnereid nii Eestist kui ka välisriikidest.

Lugege EAS-i pakutavatest toetustest lähemalt peatükkidest 2.2 ja 2.2.1.