Koolitus

Käsiraamatu uuendus

Lugude jutustamine on kui silla ehitamine jutustaja ja kuulaja südame vahele. Lood, metafoorid, müüdid kannavad endas ajalugu, kultuuri, väärtusi, kombestikku. Nad on justkui sotsiaalne liim, mille roll on kuulajat lõbustada, juhendada, proovile panna. Lood mõjuvad nii teadvuse kui ka alateadvuse tasandil, edastades „sõnumeid“ otseselt ja kaudselt.

Jutuvestja Margit Kanter kirjutab, kuidas lugude jutustamist koolitustel kasutada.

Käsiraamatu uuendus
Personali arengu süsteemsest toetamisest DHL Estonia Freight äriüksuses ja interaktiivsest koolitusprogrammist Certified Freight Specialist kirjutavad DHL Freight personalijuht Anneli Tõnissoo ja kommunikatsiooni- ja kvaliteedijuht Elina Roosi.
Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Usutavasti vajab meie aju pärast pikka keskendumist, süvenemist ja kaasatöötamist pisut puhkust ja energiat, et edasi töötada. Koolituspäeva pausidesse on tavaliselt planeeritud kohv ja suupisted, mis energiat taastada aitaksid. Millest lähtuda energiapausidel pakutava valikul? Kas ja kuivõrd aitaks teadlikumad toidu ja joogi valikud arendustegevuste eesmärkidele kaasa? Mida tasub toidu ja joogi valikul silmas pidada? Lugege peatükist 7.1.5.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

 • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
 • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
 • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Õpetaja ja koolitaja ei ole enam kõiketeadjast infoallikas – digivahenditega saab infot otsida igal pool ja igal ajal. Õpetaja on pigem õppeprotsessi suunaja, seoste looja ja väärtushoiakute kujundaja. Tallinna Ülikooli e-õppe keskuse haridustehnoloog Veronika Rogalevitš räägib muutunud õpikäsitustest ja sellega sobivatest õppemetoodikatest (vt ptk 5.3.5). Digivahendite rollist ja e-õppekeskkondadest saate ülevaate peatükis 5.3.5.1.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
 • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
 • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Lean’i edukaks juurutamiseks peavad seda mõistma kõik ettevõtte töötajad. See on uus elurütm, millele tuleb kindlasti ka palju vastuseisu. See ei tähenda vaid lean’i tööriistade kasutamist ettevõttes, vaid töökultuuri muutust. See tähendab teistmoodi suhtlust töölistega ja hoopis teistsugust töösse suhtumist nii tootmises kui ka juhtimises. Kuidas selleni jõuda? Saku Õlletehase koolitusest „Lean-juhtimise Akadeemia” räägib Saku Õlletehase tarneahela juht Rainer Erman.

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.