Juhi käsiraamat

Käsiraamatu uuendus

Uues peatükis 8.1.5. kirjutab Palgainfo Agentuuri analüütik ja konsultant Kadri Seeder töötasu ja soodustuste tähtsusest töötaja motiveerimisel. 

Palgainfo Agentuuri töötajate tööturu- ja palgauuringu tulemused näitavad, et uuringus osalenud ligi 10 000 töötajast ei ole pea pooled (47%) rahul lisatasude teenimise võimalusega, 42% ei ole rahul tööandja pakutavate soodustustega ja 40% põhipalgaga. Kõigist töötingimustest on just tasu komponendid need, millega kõige vähem rahul ollakse. Võib küsida, kas see on normaalne ja mida tähendab ettevõttele see, kui suur osa töötajatest ei ole töötasuga rahul.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

  • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
  • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
  • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Käsiraamatu uues peatükis 6.17. kirjutab Leane Leppik meeskonna- ja motivatsiooniürituste korraldamisest.

Selleks, et täiesti erinevad inimesed koos avatult suhtlema saada, tasub korraldada meeskonna- või motivatsiooniüritus. Tööväliselt koos veedetud aeg lähendab inimesi ja igaüks saab oma tiimikaaslastest rohkem teada. Meeskonnaüritusi saab korraldada ise või leida sobiv partner, kes organiseerimise enda kanda võtab. Suuremas ettevõttes võib üritusi ellu viia meeskondades, väiksemas teha seda kogu ettevõttega koos.

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

  • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
  • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
  • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Jaapani autotööstusest välja kasvanud pideva parendamise tööriist 5S keskendub tulemusliku ja visuaalse töökoha loomisele. „S”-id pärinevad algselt jaapanikeelsete sõnade esitähtedest (seiri, seito, seiso, seiketsu ja shitsuke). 

S-ide tähendused eesti keeles:

1S – Sorteeri (jpn Seiri, ingl Sort)

2S – Sea korda  (jpn Seito, ingl Set in order)

3S – Sära (jpn Seiso, ingl Shine)

4S – Standardiseeri (jpn Seiketsu, ingl Standardize)

5S – Säilita (jpn Shitsuke, ingl Sustain)

Tutvuge lähemalt värskelt e-käsiraamatus Jussi Onoperi sulest ilmunud peatükis 4.12.3.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

  • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
  • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
  • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Mis on organisatsiooni süsteemsed seadused ning organisatsiooni- ja ärikonstellatsioon, sellest kõneleb äsja e-käsiraamatus ilmunud peatükis 9.11 TIP Konsultatsioonid konsultant, superviisor, coach ja organisatsiooni konstellöör Karin London. Peatüki lõpust leiate organisatsiooni olukorra hindamiseks ka küsimustiku.

 

Veebiuudis

Nüüdsest saate peatükke, mille lugemine teil ehk pooleli jäi või mida sagedamini vaja läheb, lemmikuks märkida. Seda saab teha, klõpsates avatud peatüki kohal oleval ribal Lemmikute ikoonil:

Lemmikuid saab kätte Lemmikute kaustast, mille saate avada vasakult menüüst, klõpsates tähekesel:

Lemmikute kaustas saate peatükke endale sobivasse järjekorda seada, lohistades neid hiirega peatüki ees asuvast ristikesest. Samuti saab lemmikuid kaustast kustutada. Pärast muudatuste tegemist klõpsake nupul Salvesta.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

  • Investeerimisfondide seaduse muudatused teevad Eesti fondituru investorite ja fonditeenuse pakkujate jaoks atraktiivsemaks
  • Mikro- ja väikeettevõtete majandusaasta aruannete koostamine muutub lihtsamaks
  • Välismaalaste Eestis töötamise piirangud muutuvad lihtsamaks
  • Riigikohus selgitas äriühingu osaluse kui pankrotivara valitsemise küsimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.