Finantsjuhtimise käsiraamat

Villu Zirnask
"Finantsjuhtimise käsiraamatu" peatoimetaja

Infolehe “Finantsjuhtimine” ja Pärnu Konverentside juhtimisajakirja “Liidrite Lood” toimetaja ning Eesti Päevalehe kolumnist.

Õppinud Tartu ülikoolis rahandust ja Stockholmi ülikoolis pangandust. Zirnask on mitme finantsteemalise raamatu autor. Käsiraamatu peatoimetaja alates 36. lisast.

Priit Sander

Tartu Ülikool, ärirahanduse ja investeeringute dotsent

Lõpetanud Tartu ülikooli doktorikraadiga majandusteaduste alal. Täiendanud ennast Zernike Groupis Hollandis. Tartu ülikooli õppejõud 1995. aastast. Avaldanud finantsjuhtimist käsitlevaid teadusartikleid ja portfelliteooriat käsitlevaid õpikuid.

Käsiraamatu peatoimetaja 35. lisani.

Hele Hammer

Telema AS-i tegevjuht, Amserv Grupi nõukogu liige

2003. aastal kaitses majan­dus­­­teaduste doktori kraadi Tallinna tehnika­ülikoolis. Õp­pi­nud Bentley Col­le­ge’is ja Ohio State Uni­­­ver­sitys. Telema tegevjuht alates 2009. aastast. En­ne seda oli 2004.–2009. aastal Amservi finantsdirektor ja juhatuse liige. Töötanud ka finants­ju­­­hi­na AS-ides Telema ja Miks­kaar ning pea­­raamatu­pi­da­­­jana AS-is Po­niard­. EBS-i­ juh­timis­koo­­­­lituse kes­­­ku­se finants­­­­ju­­hi aren­gu­­pro­­gram­­mi koostaja ja juh­tiv õp­pe­jõud.

Käsiraamatu peatoimetaja kuni 25. lisani.

Mait Raava

juhtimiskonsultant, OÜ Pro Konsultatsioonid juhatuse liige

Oliver Lukason

Tartu Ülikooli majandusteaduskonna doktorant ja teadur