Ettevõtja käsiraamat

Käsiraamatu uuendus

 

Uues peatükis 3.8.1.8 on kirjeldatud kõige kiiremat ja lihtsamat ettevõtte asutamise võimalust ettevõtjaportaali kaudu. See on keskkond, mis võimaldab äriregistrile esitada elektrooniliselt ettevõtte dokumente.

Ettevõtjaportaalis on võimalik asutada kõiki äriühingu vorme, mittetulundusühingut, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutust, füüsilisest isikust ettevõtjat, kui kõigil ühinguga seotud isikutel (nt juhatuse liikmed, asutajad, nõukogu liikmed) on digitaalallkirja andmise võimalus. 

 

Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

 • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
 • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
 • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Peatüki 10. Tegevjuhi palkamine alla on lisatud lepingute näidised: lisa 1. Töölepingu näidis ja lisa 2. Juhatuse liikme lepingu näidis.  

Käsiraamatu uuendus

Värskes peatükis 3.4. Ettevõtluse ökosüsteem selgitatakse ettevõtluse ökosüsteemi mõistet. Käsiraamatu uus peatoimetaja, TÜ majandusteaduskonna lektor Mervi Raudsaar käsitleb lähemalt ökosüsteemi järgmisi osi: 3.4.1. Maakondlikud arenduskeskused ja 3.4.1. Inkubaatorid Eestis.

Ettevõtjate toetuseks on välja kujunemas ettevõtluse ökosüsteem paljude erinevate tegutsejatega. Maakondlike arenduskeskuste võrgustik katab kogu Eestit ning pakub teenuseid nii alustavale kui ka tegutsevale ettevõtjale, alates nõustamisest ja koolitusest, lõpetades investeerimisvõimaluste vahendamise ning ettevõtte ja teadusasutuse koostöö toetamisega.

Inkubaatorid pakuvad uuenduslikke ideid ja pühendunud ettevõtjatele turvalist keskkonda, kus pakutavate teenuste kaasabil saab äriideest sirguda kahe kuni nelja aastaga toimiv ja jätkusuutlik ettevõte.

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
 • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
 • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Uuendatud peatükis 6.1.12.1 käsitlevad Karina Paatsi ja Heili Haabu töölepingu sõlmimist, muutmist ja lõpetamist välismaalasega. 

Peale töölepingu seaduse (TLS), mis kehtestab tööandja peamised kohustused ja vastutuse, tuleneb hulk tööandja kohustusi ning nende rikkumisega seotud vastutus ka muudest õigusaktidest. Üks selline õigusakt on välismaalaste seadus (VMS), mis kehtestab täiendavaid kohustusi ja keelde, mida peavad nii töösuhte loomisel kui ka selle kestel silmas pidama need tööandjad, kes sõlmivad töösuhte välismaalasega.

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
 • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.