Ettevõtja käsiraamat

Käsiraamatu uuendus

Värskes peatükis 3.4. Ettevõtluse ökosüsteem selgitatakse ettevõtluse ökosüsteemi mõistet. Käsiraamatu uus peatoimetaja, TÜ majandusteaduskonna lektor Mervi Raudsaar käsitleb lähemalt ökosüsteemi järgmisi osi: 3.4.1. Maakondlikud arenduskeskused ja 3.4.1. Inkubaatorid Eestis.

Ettevõtjate toetuseks on välja kujunemas ettevõtluse ökosüsteem paljude erinevate tegutsejatega. Maakondlike arenduskeskuste võrgustik katab kogu Eestit ning pakub teenuseid nii alustavale kui ka tegutsevale ettevõtjale, alates nõustamisest ja koolitusest, lõpetades investeerimisvõimaluste vahendamise ning ettevõtte ja teadusasutuse koostöö toetamisega.

Inkubaatorid pakuvad uuenduslikke ideid ja pühendunud ettevõtjatele turvalist keskkonda, kus pakutavate teenuste kaasabil saab äriideest sirguda kahe kuni nelja aastaga toimiv ja jätkusuutlik ettevõte.

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
 • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
 • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Uuendatud peatükis 6.1.12.1 käsitlevad Karina Paatsi ja Heili Haabu töölepingu sõlmimist, muutmist ja lõpetamist välismaalasega. 

Peale töölepingu seaduse (TLS), mis kehtestab tööandja peamised kohustused ja vastutuse, tuleneb hulk tööandja kohustusi ning nende rikkumisega seotud vastutus ka muudest õigusaktidest. Üks selline õigusakt on välismaalaste seadus (VMS), mis kehtestab täiendavaid kohustusi ja keelde, mida peavad nii töösuhte loomisel kui ka selle kestel silmas pidama need tööandjad, kes sõlmivad töösuhte välismaalasega.

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
 • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Ettevõtja käsiraamatu 63. täienduses avaldame ettevõtte strateegia koostamise ja elluviimise peatükis uue peatüki 5.4. „Ettevõtte strateegilised valikud ja otsused“.

Ettevõte ei liigu edasi otsuste tegemiseta. Mida suuremaks kasvab organisatsioon, seda rohkem tekib otsustamistasemeid ja otsuste tegemise vastutus on jaotatud rohkemate inimeste vahel. Seepärast on oluline mõista, milliste otsuste tegemine tuleks ettevõtte juhil jätta enda pädevusse ja mis tuleks delegeerida. Peatükis kirjutame lahti otsuste tüübid ja milliseid strateegilisi otsuseid peavad ettevõtted kõige rohkem langetama ning mis seda protsessi mõjutab.

Alates 1. jaanuarist 2017 kehtiv töötasu alammäär on 2,78 eurot tunnis ja täistööajaga töötamise korral 470 eurot kuus. Uuendasime peatükke 6.1.9.1 „Töötasu olemus”, 6.1.9.2 „Töötasu suurus” ja 6.1.9.3 „Töötasu maksmise kord”.

Uuendasime ka ainult veebis olevaid peatükke:

 

Veebiuudis

Nüüdsest saate peatükke, mille lugemine teil ehk pooleli jäi või mida sagedamini vaja läheb, lemmikuks märkida. Seda saab teha, klõpsates avatud peatüki kohal oleval ribal Lemmikute ikoonil:

Lemmikuid saab kätte Lemmikute kaustast, mille saate avada vasakult menüüst, klõpsates tähekesel:

Lemmikute kaustas saate peatükke endale sobivasse järjekorda seada, lohistades neid hiirega peatüki ees asuvast ristikesest. Samuti saab lemmikuid kaustast kustutada. Pärast muudatuste tegemist klõpsake nupul Salvesta.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

 • Investeerimisfondide seaduse muudatused teevad Eesti fondituru investorite ja fonditeenuse pakkujate jaoks atraktiivsemaks
 • Mikro- ja väikeettevõtete majandusaasta aruannete koostamine muutub lihtsamaks
 • Välismaalaste Eestis töötamise piirangud muutuvad lihtsamaks
 • Riigikohus selgitas äriühingu osaluse kui pankrotivara valitsemise küsimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Peatüki 5.4 täiendatud osast saate teada:

 • millest oleneb ettevõtte strateegia valik;
 • mis on kümme peamist strateegilise otsuse tüüpi ja kuidas nende hulgast valida;
 • kuidas hõivata turuosa;
 • kuidas arendada turgu;
 • kuidas arendada toodet;
 • kuidas ettevõtet mitmekesistada.