Ehitus

Tuulikki Laesson
käsiraamatu peatoimetaja ja autor

OÜ Laesson & Partnerid, jurist

Helje Johansoo
Eesti Ehitusettevõtjate Liit, õigusnõunik
Toomas Randmaa

Käsiraamtusse kirjutamise ajal varakindlustuse riskijuht AS ERGO Kindlustuses

Toomas Seppel

kultuuriministeerium, autoriõiguse spetsialist