Dokumendid

Käsiraamatu uuendus

E-käsiraamatus on äsja ilmunud uued dokumendinäidised.

Praegusel ajal ostetakse üha jõudsamalt e-poodidest, aga samal ajal ei olda siiski kursis tarbijate kõigi õigustega. Seepärast lisasime mitmeid näidiseid e-kaubanduse valdkonnast tarbija vaatenurgast, nagu e-kauplusest tellitud kauba asendamise ja parandamise avalduse ning e-kauplusest tellitud kauba müügilepingust taganemise avalduse, juhul kui on tegemist puudusega kaubaga. Samuti avaldasime kaebuse näidise tarbijakaitseametile. Täiesti uudse näidisena jõuab Teieni ehitamise töövõtulepingu projekteerimise osas, kus on täpsemalt kirjeldatud ehitise projekteerimisega kaasnevaid detaile.

Ühtlasi jätkasime 8. peatüki näidiste uuendamist, leiate need punase märgise järgi. Uuenenud näidised leiate e-käsiraamatust ka otsingusõna abil.

 

 

Käsiraamatu uuendus

Peatükis 1.34 ilmus e-poest tellitud kauba asendamise avalduse näidis juhuks, kui kaubal ilmneb puudus, samas saate alla laadida kohe kasutatava avalduse vormi.E-kauplusest kauba tellimisele kohaldub võlaõigusseaduse sidevahendi abil sõlmitud lepingu regulatsioon, seda selgitame põhjalikumalt.

Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Äsja ilmunud peatükist 11.4 leiate näidise, kuidas vormistada töölepingu lihttöölisega. Peatükis 11.5 on nüüd Teie käsutuses töölepingu ülesütlemise teade, peatükis 11.3 aga hoiatus seoses tööle asumisest keeldumise või töölt omavolilise lahkumisega. Asjaajamise peatükis 9 on ilmunud avalduse näidis ravidokumentide väljastamiseks.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

 • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
 • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
 • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Personalitöö peatüki värskelt ilmunud alapeatükkides 11.1 ja 11.2 leiate vastavad vormid koos kommentaaridega. Samas saate need vajadusel ka alla laadida ja kasutada.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
 • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
 • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Peatükis 8.19 ilmus äsja uuendatud dokumendinäidis nõudeavaldusest pankrotimenetluses.

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.