Äriõigus. Näidised ja kommentaarid

Äriõiguse käsiraamatus tutvustatakse põhjalikult kolme põhiteemat: äriregistrit, osaühingu ja aktsiaseltsi (sh filiaalide) asutamise, tegevuse, juhtimise, raamatupidamise, lõpetamise ja likvideerimisega seonduvaid küsimusi ning õiguslikke aspekte nii teoreetiliste kui ka praktiliste juhiste ja näidiste abil.

Käsiraamat on mõeldud eelkõige firmajuhtidele, aga ka juristidele, advokaatidele, notaritele ning kõigile teistele spetsialistidele, kes oma igapäevatöös vajavad põhjalikumat teavet äriõigusest.

Käsiraamat valmib koostöös advokaadibürooga TRINITI, peatoimetaja on advokaat Mikk Põld.

Näidiskäsiraamatust saate vaadata käsiraamatute rakendust samal kujul, nagu seda näevad sisseloginud kasutajad:
sisene näidiskäsiraamatusse.

Mida sisaldab aastane litsents?

  • ligipääsu veebikeskkonnale
  • võimalust kasutada elektroonilist nõuandekeskust
  • kiirköitja põhimõttel paberväljaannet
  • kord kvartalis paberväljaande uuendusi 
  • igakuist e-uudiskirja Õigusuudised